Results

Po No Driver Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Total Behind SW
1
1
Tsugio Matsuda
Ronnie Quintarelli
20 6 8 5 5 20 15 79 -
2
12
Hironobu Yasuda
Joao Paulo Lima De Oliveira
4 15 8 11 13 15 8 74 -5
3
100
Naoki Yamamoto
Takuya Izawa
15 6 8 20 11 60 -19
4
38
Yuji Tachikawa
Hiroaki Ishiura
11 15 18 1 8 6 59 -20
5
37
Andrea Caldarelli
Ryo Hirakawa
20 5 5 4 2 20 56 -23
6
46
Satoshi Motoyama
Masataka Yanagida
3 1 20 6 15 5 50 -29
7
36
Daisuke Ito
James Rossiter
11 3 4 25 6 49 -30
8
17
Koudai Tsukakoshi
Hideki Mutoh
8 11 3 3 11 3 39 -40
9
6
Kazuya Oshima
Yuji Kunimoto
2 2 15 8 3 2 32 -47
10
24
Daiki Sasaki
Michael Krumm
20 11 31 -48
11
19
Juichi Wakisaka
Yuhi Sekiguchi
1 4 2 1 10 6 2 1 27 -52
12
15
Takashi Kogure
Oliver Turvey
5 3 1 5 4 4 4 26 -53
13
39
Kohei Hirate
Heikki Kovalainen
6 6 4 2 5 23 -56
14
8
Kosuke Matsuura
Tomoki Nojiri
8 2 10 -69
15
64
Daisuke Nakajima
Bertrand Baguette
3 1 4 -75
決勝順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
ポイント 20 15 11 8 6 5 4 3 2 1
Page Top