Results

Po No Driver Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Total Behind SW
1
55
Shinichi Takagi
Nirei Fukuzumi
8.5 15 5 2 6 5 20 8 69.5 -
2
96
Morio Nitta
Sena Sakaguchi
10 20 6 11 11 58 -11.5
3
11
Katsuyuki Hiranaka
Hironobu Yasuda
20 2 3 3 20 48 -21.5
4
4
Nobuteru Taniguchi
Tatsuya Kataoka
1.5 5 8 4 8 15 6 47.5 -22
5
65
Naoya Gamou
2.5 6 11 4 8 15 46.5 -23
6
56
Kazuki Hiramine
Sacha Fenestraz
3 9 15 5 3 6 5 46 -23.5
7
88
Takashi Kogure
Yuya Motojima
0.5 11 6 8 11 36.5 -33
8
87
Tsubasa Takahashi
Andre Couto
4 25 29 -40.5
9
52
Shigekazu Wakisaka
Hiroki Yoshida
5.5 19 3 27.5 -42
10
60
Hiroki Yoshimoto
2 2 1 20 2 27 -42.5
11
65
Togo Suganami
4 8 15 27 -42.5
12
60
Ritomo Miyata
2 1 20 2 25 -44.5
13
87
Kiyoto Fujinami
25 25 -44.5
14
10
Kazuki Hoshino
Keishi Ishikawa
1 20 1 22 -47.5
15
720
Seiji Ara
Alex Palou
15 5 20 -49.5
16
65
Haruki Kurosawa
2.5 6 11 19.5 -50
17
34
Ryo Michigami
Hiroki Otsu
1 4 1 13 19 -50.5
18
61
Takuto Iguchi
Hideki Yamauchi
4 11 2 1 18 -51.5
19
25
Takamitsu Matsui
Kimiya Sato
7 9 1 17 -52.5
20
33
Shaun Thong
4 5 5 3 17 -52.5
21
5
Natsu Sakaguchi
Yuya Hiraki
15 15 -54.5
22
18
Takashi Kobayashi
Kosuke Matsuura
10 2 1 13 -56.5
23
33
Shinya Michimi
4 5 3 12 -57.5
24
21
Richard Lyons
Ryuichiro Tomita
3 3 4 10 -59.5
25
33
Marchy Lee
5 5 -64.5
26
60
Dominik Farnbacher
2 2 -67.5
27
9
Naoki Yokomizo
Kyosuke Mineo
2 2 -67.5
28
360
Takayuki Aoki
Yusaku Shibata
1 1 -68.5
決勝順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
ポイント 20 15 11 8 6 5 4 3 2 1
Page Top